درسنامه و مجموعه سوالات انجام تعمیرات لباس زنانه ( تعمیرکار لباس )

درسنامه و مجموعه سوالات انجام تعمیرات لباس زنانه ( تعمیرکار لباس )

درسنامه و مجموعه سوالات انجام تعمیرات لباس زنانه ( تعمیرکار لباس )

درباره نویسنده