رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای: اشتغال مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در حوزه فناوری خودرو

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای: اشتغال مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در حوزه فناوری خودرو

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای: اشتغال مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در حوزه فناوری خودرو

در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال 1397 مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اهم فعالیت ها و برنامه های مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حسن عزیزی، رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال 1397 مدیران کل ستادی و استانی این سازمان که به میزبانی استان اصفهان از بیست و دوم تا بیست و سوم  اردیبهشت جاری برگزار شد، اهم برنامه های سال 1397 در حوزه آموزش فنی و حرفه ای این مرکز را تبیین کرد.

اهم  فعالیت ها و برنامه های سال 1397 در حوزه آموزش فنی و حرفه ای مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای

–         ارائه طرح توسعه 31 مرکز ملی مهارت آموزی، پژوهش و سنجش صلاحیت حرفه ای به سازمان

–         اشتغال مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در حوزه فناوری خودرو

–         ایجاد سامانه مهارت آموزی الکترونیکی در مرکز تربیت مربی

–         ایجاد سامانه نیازسنجی آموزشی مربیان

–         طرح تربیت مربی پایه ور ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در اجرا است.

–         پروژه دوم همکاری با کوئیکا (آژانس همکاری های بین المللی کره) نهایی شده و در سه حوزه خودرو های سنگین، تأسیسات و خیاطی صنعتی در نیمه دوم 2018 آغاز خواهد شد.

–         همکاری در اجرای 6 برنامه با کشور روسیه در خصوص برگزاری مسابقات جهانی مهارت 2019 در دستور کار قرار گرفته است.

–         همکاری در اجرای دو برنامه با مرکز بین المللی تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای یونیوک در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای در سال های 2018 و 2019 در دستور کار قرار گرفته است.

–         برگزاری بیش از 20 دوره توانممند سازی سرمایه انسانی فناوری نانو با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری

–         راه اندازی اکادمی آموزشی فستو در تربیت مربی در حوزه تکنسین مکاترونیک

 

درباره نویسنده