در راستای ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی صورت گرفت: تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد منعقد شد

در راستای ارتقاي شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهي صورت گرفت: تفاهم نامه همكاري آموزشی بين اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد منعقد شد

در راستای ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی صورت گرفت: تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد منعقد شد

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد در راستای ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری، تقی پور، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای این استان در خصوص هدف از انعقاد این تفاهم نامه گفت: فرهنگ سازی آموزش های مهارتی، همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی مهارتی، شناسایی مهارت های مورد نیاز دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در گروه ها و رشته های آموزشی، توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه برای ورود به بازار کار و همچنین شناسایی و توسعه مشاغل جدید از جممی باشد.

تقی پور افزود: شرکت کنندگان در دوره های آموزشی این تفاهم نامه پس از کسب نمره قبولی در آزمون ها، گواهینامه مهارت دریافت خواهند کرد.

 

درباره نویسنده