به منظور ایجاد گسترش و تقویت زمینه همکاری های مشترک صورت پذیرفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی استان کردستان

new2

به منظور ایجاد گسترش و تقویت زمینه همکاری های مشترک صورت پذیرفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی استان کردستان

تفاهم نامه همکاری آموزشی  به منظور ایجاد گسترش و تقویت زمینه همکاری های مشترک بین کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی استان کردستان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ؛ این تفاهم نامه با حضور سید جمیل احمدی،  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای این استان، احمدی، رئیس صندوق بازنشستگی و شریعتب، نائب رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان قم با هدف توانمندسازی مهارتی بازنشستگان و اعضا خانواده آنها در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان منعقد شد.

بنا بر این گزارش:  اجرای نیاز سنجی آموزشی و ارائه آن به کانون جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، تبلیغ واطلاع رسانی به گروه های هدف برای شرکت در دوره های آموزشی و معرفی بازنشستگان و اعضا خانواده آنها به کانون جهت برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد سطح استان را از جمله تعهدات صندوق بازنشستگی در این تفاهم نامه آموزشی است.

این گزارش می افزاید:  ارایه خدمات مشاوره و هدایت شغلی به گروه های هدف آموزشگاه های فنی و حرفه ای ، برنامه ریزی لازم در جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان صندوق بازنشستگان و فرزندان در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد ، هماهنگی لازم با موسسات آموزشی آزاد تابعه جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز بازنشستگان و اعضا خانواده آنها معرفی شده از سوی صندوق بمیزان 60% تخفیف در میزان مصوب شهریه هر دوره ،  برگزاری ارزشیابی و سنجش مهارت بر اساس تقویم و برنامه زمانبندی و ارایه گواهینامه معتبر در صورت کسب حد نصاب لازم و موفقیت در آزمون کتبی وعملی مطابق با قوانین و مقررات جاری و بیمه مسوولیت مدنی حوادث کارآموزان در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد را از تعهدات کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در این تفاهم نامه است .

شایان ذکر است این تفاهم نامه به مدت سه سال اعتبار دارد.

 

درباره نویسنده