در راستای توانمندسازی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منعقد شد

در راستای توانمندسازی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منعقد شد

در راستای توانمندسازی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منعقد شد

تفاهمنامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در راستای توانمندسازی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازارکار منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، این تفاهم نامه در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان به امضای افشین رحیمی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و سید علی اکبر شمسیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی مشهد رسید.

این تفاهمنامه با هدف توانمندسازی و کسب مهارت و افزایش خودباوری در فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار و عرصه تولید در خصوص اجرای دوره های کارورزی فارغ التحصیلان کشاورزی و علوم  پایه و فنی و مهندسی در حوزه آموزش کشت و پرورش ریز جلبک ها منعقد شد.

کارآموزان مشمول این تفاهمنامه در پایان و پس از کسب نمره قبولی در آزمون های پایانی گواهی دوره را دریافت خواهند کرد.
درباره نویسنده